Linki

SIP Miasto Słupsk

Portal mapowy dostarczający użytkownikom interaktywny dostęp do danych przestrzennych, umożliwiając im przeglądanie i wyszukiwanie informacji geograficznej na jednolitej platformie internetowej.

SIP Powiat Słupski

Portal mapowy dostarczający użytkownikom interaktywny dostęp do danych przestrzennych, umożliwiając im przeglądanie i wyszukiwanie informacji geograficznej na jednolitej platformie internetowej.

SIP Powiat Sławieński

Portal mapowy dostarczający użytkownikom interaktywny dostęp do danych przestrzennych, umożliwiając im przeglądanie i wyszukiwanie informacji geograficznej na jednolitej platformie internetowej.

SIP Powiat Bytowski

Portal mapowy dostarczający użytkownikom interaktywny dostęp do danych przestrzennych, umożliwiając im przeglądanie i wyszukiwanie informacji geograficznej na jednolitej platformie internetowej.

SIP Powiat Lęborski

Portal mapowy dostarczający użytkownikom interaktywny dostęp do danych przestrzennych, umożliwiając im przeglądanie i wyszukiwanie informacji geograficznej na jednolitej platformie internetowej.

Geoportal.gov.pl

Serwis pełni rolę centralnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej pośrednicząc w dostępie do danych przestrzennych i związanych z nimi usług. Ze względu na swoją złożoność, system jest rozwijany etapowo.

Aktywna Sieć Geodezyjna

System precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego, mający na celu dostarczanie dokładnych informacji o lokalizacji w czasie rzeczywistym. Jest on wykorzystywany głównie w dziedzinie geodezji, nawigacji, inżynierii pomiarowej oraz w różnych aplikacjach wymagających wysokiej precyzji pozycjonowania.

GPS JAM

Mapa wykorzystuje dane dostarczone przez ADS-B Exchange do generowania map prawdopodobnych zakłóceń GPS na podstawie raportów samolotów o ich dokładności systemu nawigacyjnego.

SIP Miasto Słupsk

Portal mapowy dostarczający użytkownikom interaktywny dostęp do danych przestrzennych, umożliwiając im przeglądanie i wyszukiwanie informacji geograficznej na jednolitej platformie internetowej.

Mapy WIG

Niekomercyjny projekt udostępnienia skanów map i materiałów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) w latach 1919 - 1939.

Scroll to Top