RODO

Polityka Prywatności dla Firmy GEOVERTEX Artur Karpowicz

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. W firmie GEOVERTEX zależy nam na ochronie prywatności naszych klientów i użytkowników naszej witryny. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy, przechowujemy i udostępniamy Państwa dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie poniższego dokumentu.

1. Zbieranie danych osobowych

1.1. Dane osobowe zbierane przez firme GEOVERTEX mogą obejmować imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje niezbędne do świadczenia usług geodezyjnych i komunikacji z klientami.

1.2. Dane zbierane są przede wszystkim w wyniku zawierania umów, kontaktu telefonicznego, wizyt na naszej stronie internetowej oraz korzystania z formularzy kontaktowych.

1.3. W przypadku korzystania z witryny internetowej, automatycznie zbieramy informacje techniczne, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę odwiedzin oraz inne informacje dotyczące ruchu na stronie.

2. Cel zbierania danych

2.1. Dane osobowe są zbierane w celu umożliwienia realizacji usług geodezyjnych, obsługi klienta oraz w celach marketingowych.

2.2. Informacje techniczne zbierane są w celu monitorowania i doskonalenia funkcji naszej strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

3. Przechowywanie i ochrona danych

3.1. Dane osobowe przechowywane są w bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Firma GEOVERTEX podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem.

4. Udostępnianie danych osobowych

4.1. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko upoważnionym pracownikom firmy GEOVERTEX oraz podmiotom trzecim za zgodą klienta lub w przypadkach wymaganych przepisami prawa.

5. Prawa klienta

5.1. Klienci GEOVERTEX mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania.

5.2. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

6. Cookies i Techniki Śledzące

6.1. Nasza strona internetowa może korzystać z plików cookies oraz innych technologii śledzących w celu ulepszania funkcjonalności witryny, analizy ruchu, personalizacji treści oraz dostarczania efektywniejszych usług.

6.2. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika, które pomagają nam zapewnić lepsze doświadczenie korzystania z naszej strony. Mogą one zawierać informacje takie jak preferencje użytkownika, dane sesji oraz dane techniczne.

6.3. Wykorzystujemy również narzędzia analityczne, które gromadzą informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny. Te dane pomagają nam zrozumieć, jak poprawić naszą stronę, dostosować treści do potrzeb użytkowników oraz śledzić skuteczność kampanii marketingowych.

6.4. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Warto jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność niektórych części strony.

6.5. Użycie plików cookies nie jest związane z żadnymi danymi osobowymi, chyba że użytkownik dobrowolnie dostarczy nam takie informacje.

6.6. Dalsze korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację stosowania plików cookies zgodnie z zasadami opisanymi w tej polityce prywatności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności oraz ustawieniami dotyczącymi plików cookies. Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem email: info@GeoVertex.pl

7. Okres Przechowywania Danych

7.1. Dane osobowe przechowywane przez firmę GEOVERTEX będą utrzymywane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.2. W przypadku danych zbieranych w celu świadczenia usług geodezyjnych, informacje te będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres niezbędny do wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, rachunkowych czy rozliczeniowych.

7.3. Dane zbierane w celach marketingowych będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych oraz do momentu wyrażenia sprzeciwu przez klienta.

7.4. W przypadku danych zbieranych automatycznie, takich jak informacje techniczne, będą one przechowywane przez okres konieczny do analizy ruchu na stronie, poprawy funkcji witryny oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

7.5. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostaną skutecznie usunięte lub zanonimizowane, zgodnie z polityką prywatności firmy GEOVERTEX i obowiązującymi przepisami prawa.

7.6. Klient ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, chyba że zachodzi konieczność przechowywania tych danych ze względów prawnych lub innych uprawnionych interesów.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

8.1. GEOVERTEX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym momencie, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi oraz naszymi procedurami wewnętrznymi.

8.2. W przypadku istotnych zmian w Polityce Prywatności, poinformujemy naszych klientów o planowanych modyfikacjach, przedstawiając istotne informacje dotyczące zmian w treści polityki oraz datę wejścia w życie tych zmian.

8.3. Zalecamy regularne sprawdzanie naszej Polityki Prywatności w celu śledzenia wszelkich zmian. Kontynuowanie korzystania z naszych usług po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowej Polityki Prywatności.

8.4. Jeśli klient nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu omówienia ewentualnych obaw lub zaniepokojenia związanych z nową polityką.

8.5. Aktualna wersja Polityki Prywatności będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej, wraz z datą ostatniej aktualizacji, aby zapewnić pełną przejrzystość dotyczącą naszych praktyk dotyczących prywatności.

Dziękujemy za zrozumienie i zaufanie. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości związanych z naszą Polityką Prywatności, prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Kontakt

GeoVertex Artur Karpowicz

ul. Szarmacha 6

76-200 Słupk

tel. 606 320 885

email: info@GeoVertex.pl

Data wprowadzenia w życie: 01.01.2024r.

Podstawą prawną polityki prywatności firmy GEOVERTEX są przepisy prawa o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, znane jako RODO

Scroll to Top