Usługi

2000+

Ukończonych Projektów

500+

Zadowolonych kientów

20+

Usług w Portfolio

Nr 1

Geodeta Słupsk

Usługi

Zajmujemy się kompleksowymi usługami geodezyjnymi, oferując precyzyjne pomiary terenowe, profesjonalne projekty geodezyjne oraz fachowe doradztwo, zapewniając solidne fundamenty dla różnorodnych projektów budowlanych i inwestycyjnych.

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe

Mapy do celów projektowych i planistycznych, tyczenie budynków i budowli, tyczenie elementów sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy, opracowania numerycznego modelu terenu NMT, zakładanie i pomiar osnów poziomych i wysokościowych

Prace geodezyjno – prawne

Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie granic działek, mapy do celów prawnych, badanie stanów prawnych nieruchomości, inne opracowania do celów prawnych

Geodezja w procesie budowlanym

Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy, obliczenie objętości mas ziemnych, badanie geometrii suwnic i dźwignic, pomiary pionowości obiektów wysmukłych, pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, stabilizacja, pomiar i wyrównanie osnów realizacyjnych, inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

Opinie i ekspertyzy

nadzór geodezyjny polegający na kontroli i weryfikacji poprawności inwestycji budowlanych, pomiary powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, inne opracowania specjalistyczne i indywidualne na potrzeby Zamawiającego

Supporting Subheading

This Can Be Secondary Heading

Service One

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit.

Service Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit.

Service Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit.

Service Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit.
Scroll to Top