Menu:

Terminy prac geodezyjnych:


Prace geodezyjne podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu (za wyjątkami określonymi w ustawie) do właściwego terytorialnie Starostwa. Okres przygotowania materiałów dla geodety to 10 dni roboczych od dnia złożenia zgłoszenia pracy geodezyjnej w urzędzie. Po wykonaniu pomiaru i złożeniu operatu pomiarowego geodeta ponownie składa dokumentacje do urzędu w celu przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kontroli. Ustawowo urząd ma 6 dni roboczych na kontrole złożonej dokumentacji i 3 dni robocze na nadanie klauzul na mapach.


Rodzaj pracy geodezyjnej
Okres realizacji zlecenia
Mapa do celów projektowych
3-4 tygodnie
Tyczenie budynku
do 3 dni
Pomiary inwentaryzacyjne
z dnia na dzień
Mapa inwentaryzacji powykonawczej
3-4 tygodnie
Podział nieruchomości budowlanej
od 3 miesięcy
Podział nieruchomości rolnej
od 1 miesiąca
Wznowienie znaków granicznych
1 miesiąc
* tabelka przedstawiająca przybliżony okres realizacji typowych prac geodezyjnych

Ponadto należy zwrócić uwagę, że czas wykonania niektórych prac zależy również od organów administracji oraz sprawności poczty. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość skrócenia terminów.