Menu:

Aktualności:

30/07/2010:
Leica ScanStation C10 -  wszechstronny skaner do zastosowań inwentaryzacyjnych, pomiarów szczegółów terenowych i monitoringu.

Przejdź »

Przykłady:

detal architektoniczny - skanowanie laserowe

1. Fragment opracowania detalu architektonicznego na podstawie skaningu laserowego.

Elewacja budynku skanowana skaningiem laserowym

2. Fragment elewacji budynku, pomierzonego metodą naziemnego skaningu laserowego.

Skaning Laserowy:

Skaning laserowy należy do najnowocześniejszych technologii pomiarów geodezyjnych, prężnie rozwijającej się i znajdującej zastosowania w coraz to nowszych dziedzinach życia. Jego zasadniczym atutem jest szybkość wykonania pomiaru w terenie (często niedostępnym do bezpośredniego pomiaru) oraz możliwość opracowania kameralnego rożnych zagadnień z danych pomiarowych bez powtórnego wyjazdu w teren. Naziemny skaning laserowy jest wykorzystywany w celu pozyskiwania danych przestrzennych X,Y,Z w postaci tzw. chmury punktów. Dzięki szybkości skanowania instrumentu, zachodzi możliwość pomiaru w ciągu dnia od kilku do kilkunastu stanowisk, następnie do połączenia obrazów w jedną spójną całość. Po opracowaniu kameralnym skanów, dokonywać można pomiarów długości, powierzchni, objętości czy przemieszczeń. Finalnym opracowaniem jest zazwyczaj model 3D.

Skaning laserowy znajduje szerokie zastosowania, m.in. w : 

- inwentaryzacja architektoniczna budynków i budowli 
- inwentaryzacja obiektów przemysłowych
- inwentaryzacja stanu technicznego budowli
- pomiary przemieszczeń i osiadań 
- monitoring - pomiary topograficzne
- pomiary obiektów inżynierskich 
- inwentaryzacja wnętrz (pomiar elewacji, rzutów kondygnacji) i inne 
- pomiary powypadkowe i kolizji - wizualizacja 3D obiektów