Menu:

Aktualności:

28/07/2010:
GeoVertex wykonuje obmiary powierzchni lokali według: PN-70/B-02365 i/lub PN-ISO 9836:1997.

30/07/2010:
Pomiar elewacji zewnętrznych, wewnętrznych, rzuty kondygnacji oraz dachu, przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych.

Przykłady:

?Inwentaryzacja architektoniczna elewacji zewnętrznej budynku

1. Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana elewacji zewnętrznej budynku wraz z detalami.


Przekrój poprzeczny przez budynek
2. przekrój poprzeczny przez budynek wraz z wymiarowaniem.

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana:

Pomiary architektoniczno-budowlane znajdują coraz szersze zastosowanie nie tylko przy remontach obiektów zabytkowych, ale także przy inwentaryzacji wszelakich obiektów budowlanych, począwszy od domów, budynków, budowli inżynierskich na konstrukcjach przemysłowych i sakralnych kończąc. Pomiar ten wykonywany jest przy użyciu tachimetrów elektronicznych z bezlustrowym pomiarem odległości a także dalmierzy laserowych typu Disto. Inwentaryzacje wnętrz oraz brył budowli, mogą posłużyć nie tylko do samej rejestracji stanu obiektu, ale także do celów studialnych i projektowych. 

GeoVertex posiada doświadczenie nabyte w kraju i za granicą, w przygotowaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej według Polskich Norm do takich zadań jak:

- elewacje zewnętrzne i wewnętrzne 
- rzuty kondygnacji od piwnic po dach 
- przekroje poprzeczne obiektów 
- wykazy powierzchni oraz kubatur 
- dokumentacja do wydania zaświadczenia o samodzielności lokalów
   mieszkalnych   i użytkowych 
- dokumentacja fotograficzna 

Dokumentacja jest sporządzana w formie analogowej lub cyfrowej w wielu dostępnych formatach – DXF, DWG, DGN, JPG, PDF i inne.

Swoją ofertę kierujemy do: biur architektonicznych, rzeczoznawców majątkowych, agencji nieruchomości, developerów, spółdzielni mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych.